ProMES

Rättspsyk prisas!

Rättspsykiatriska kliniken i Örebro har fått årets Kvalitetspris!

Primärvård, psykiatri och habiliteringsförvaltningen delar varje år ett kvalitetspris.
Årets pristagare blev Rättspsykiatriska kliniken, som var en av 18 stycken sökande.
Priset utdelades vid förvaltningens ledningsdagar i Sunne tisdagen den 23 september.

Motiveringen till priset är:
"För arbetet med totalkvalitet.
Ett genomgripande systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra vården för patienterna. Arbetet drivs genom allas delaktighet och resultatet följs genom mätbara indikatorer."

"För oss var det av stor betydelse att vårt TQM-arbete skulle byggda på allas delaktighet och att vi gick systematiskt och evidensbaserat till väga. Vi valde därför att använda oss av den evidensbaserad performance management metoden: ProMES (Productivity Measurement and Enhancement System) för vår tillämpning."

Länk till officiell hemsida 

Populär chef. Gunnar Johansen

 Rättspsyk.jpg

Vill du att din verksamhet att lyfta eller är du nöjd så länge den inte sjunker? Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!

Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB