ProMES

ProMES in the Swedish Police:

I senaste numret av ”Journal of Criminal Justice” (Volume 37, Issue 1, January-February 2009) presenteras resultat från en mycket framgångsrik tillämpning av ProMES inom Svensk polis. Läs artikeln!

När kunniga och erfarna poliser får möjligeter att själva utforma ett strategiskt och systematiskt arbetssätt som de tror på, och då de mäter och följer upp sitt eget arbete på ett trovärdigt sätt, ger det resultat.

 Under ett antal år fick länstrafikpolisen i Örebro län möjligeter att tillämpa ProMES i sitt arbete, detta gav dem möjligheter att skapa en betydligt tryggare och säkrare trafikmiljö på länets vägar.

Du kan läsa artikeln här:

Läs Svenska Dagbladets artikel om ProMES inom polisen

Vill du att din verksamhet att lyfta eller är du nöjd så länge den inte sjunker? Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!

Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB