ProMES

Kvalitetspriset "Diamanten"

Ögonmottagningen på Lindesbergs lasarett årets mottagare av landstingets kvalitetspris Diamanten.

Se bilder från prisutdelningen.

Läs ansökan här 

Kvalitetspriset har inrättats för att stimulera förbättringsarbetet i Örebro läns landsting.

Kvalitetspriset delades ut på landstingets kvalitetsdag den 23 oktober av landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson, s, och landstingsdirektör Bo Anderson.

Priset består av en statyett utformad av konstnären Karin Ward, ett diplom och en prissumma på 50 000 kronor. 

Diamanten till bästa förbättringsprojekt.

Ögonmottagningen, Lindesbergs lasarett har i sitt förbättringsarbete fokuserat på hur medarbetarnas, patienternas och uppdragsgivares behov och förväntningar bättre kan tillgodoses. Med utgångspunkt från ett systematiskt och evidensbaserat arbetssätt (ProMES) kunde medarbetarna tillsammans vända den neråtgående trenden i verksamheten. Bland annat har man ökat tillgängligheten för patienterna och förbättrat medarbetarnas arbetsmiljö samtidigt som arbetet har blivit effektivare.

Gynnar patienten.

- Det är viktigt och värdefullt att ta tillvara och uppmuntra medarbetarnas vilja till förbättringsarbete. Det gynnar patienten att landstinget kan erbjuda en vård av hög kvalitet och effektivitet, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Juryns motivering

Tolv ansökningar har lämnats in och av dessa valde en enhällig jury Ögonmottagningen, Lindesbergs lasarett till vinnare med följande motivering:
"En enhet som stått vid "randen" och som rest sig på ett beundransvärt sätt. Med ett systematiskt angreppssätt har de gått in i en process där mätningar i många parametrar och regelbunden feedback fört dem fram till imponerande resultat. Arbetet har resulterat i en dramatisk kapacitetsökning och dessutom ett lärande i organisationen. Deras engagemang och förmåga att inspirera känns och man blir glad av att ta del av deras arbete. "

Den oberoende juryn består av Ulf Andersson, kvalitetschef, Memeologen, Västerbottens läns landsting, Mats Bojestig, planeringsdirektör, Jönköpings läns landsting samt Marianne Olsson, projektledare för byggandet av Angereds närsjukhus och ordförande i Svenskt Forum för Vårdkvalitet.

 

Vill du att din verksamhet att lyfta eller är du nöjd så länge den inte sjunker? Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!

Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB