ProMES

Journal of Applied Psychology

Läs artikeln i senaste numret av Journal of Applied Psychology redan nu. Den sammanvägda effekten från 83 ProMES-tillämpningar från olika delar av värden ingår i metaanalysen.

I senaste numret av Journal of Applied Psychology, 2008 Volume 93, Pages 540-567

Presenteras resultat från 20 års samlad forskning kring ProMES. I metaanalysen ingår 83 PoMES-tillämpningar från olika delar av värden, från såväl offentlig som privat sektor. 

The productivity measurement and enhancement system: A meta-analysis.

Länk till artikeln:

Den genomsnittliga effekt storleken för dessa 83 ProMES-tillämpningar är 1.44 (d-statistic) då styrkan i dessa beräknats.

Detta resultat (1.44) kan jämföras med 0.42 - 0.80 som är den effektstorlek som mer traditionella målstyrnings tillämpningar givit i de metaanalyser som finns publicerade.  

Förutom att ProMES visat sig ha en mycket kraftfull och positiv effekt på verksamheters produktivitet och kvalitet visar också resultaten på en tydlig hälsofrämjande effekt bland de personer som skapat dessa resultat.

Du kan ladda ner artikeln redan nu, och bli en av de första som får möjligeter att läsa det senaste på forskningsfronten.

 

Vill du att din verksamhet att lyfta eller är du nöjd så länge den inte sjunker? Med delaktiga och motiverade medarbetare får din verksamhet luft under vingarna!

Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB