ProMES

Kontakta ProMES

Genom ett samarbetsavtal med professor Robert D Pritchard kan nu ProMES International Sweden AB erbjuda er hjälp med att införa och tillämpa ProMES i er verksamhet. Vi hjälper er också att utveckla ett för er verksamhet unikt IT-baserat ProMES-system, så att era medarbetare och chefer kan få den professionella feedback som de behöver för framgång i arbetet. De första svenska tillämpningarna av ProMES har nu med stor framgång vuxit fram.

För närvarande arbetar en rad både offentliga, ideella och privata organisationer så som AstraZeneca, Fortum, Vasallen, Försvarets materielverk, Luftfartsverket, Svenska Volleybollförbundet, Försäkringskassan, Polisen, Riksskatteverket/Kronofogden, med att introducera ProMES i sina verksamheter.

Kenneth21.jpg
Kenneth Malm: VD och konsult inom
ProMES International Sweden AB

 

ProMES AB E-mail:
Verkmästaregatan 15 Telefon: +46-(0)19-18 80 76
s-703 57 Örebro Fax: +46-(0)19-18 80 76
Sweden Mobil: +46-(0)70-590 65 39


Vill Du veta mer om ProMES och hur Ni kan introducera ProMES i Er verksamhet?
Tag då kontakt med ProMES International Sweden AB
Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB