ProMES


IT-stöd >>  Resultatrapporter
Inloggningsskärmen

Det första som möter en användare av ProMES Navigator är inloggningsskärmen. Användare kan tilldelas olika rättigheter till systemet.
Inmatningsformuläret

All inmatning sker i formulär som designas för att passa just din verksamhet. Just möjligheten att designa inmatningssidan fritt gör det lätt de att få grepp om de resultat och prestationer ni värdesätter.
Resultatrapport

Resultatrapporten get en snabb och tydlig översikt. Den visar resultatutvecklingen under de senaste 12 mätperioderna. Och de värden som dessa resultat haft för verksamheten
Indexrapport

Indexrapporten ger er information om det värde som respektive framgångsområde bidragit till de senaste 12 mätperioderna. Detta genom att de ingående indikatorernas värdebidrag summeras till ett delindex.
Totalindexrapport

Totalindexrapporten ger er information om verksamhetens samlade värdeskapande förmåga över tid. Detta genom att alla ingående indikatorernas värdebidrag summeras till ett totalindex.
Indexträdrapport

Indexträdrapporten ger er en övergripande bild av hur era framgångsområden utvecklats över tid och hur dessa sammanvägt bidragit till verksamhetens totala värdeskapande utveckling.
Mätarrapport

Genom denna rapport får ni en tydlig bild av hur väl ni lyckats skapa önskvärda resultat. -Var era styrkor och svagheter för närvarande finns.
Avanceradmätarrapport

Här visas de olika indikatorernas resultatutfall som mätare, där färgen under nålen visar indikatorns värdeskapande förmåga. En mätare med stort grönt fällt speglar att denna indikator kan tillföra ett stort positivt värde. Om fältet däremot till större delen är rött beror detta på att ett utfall inom detta fällt bidrar till en stark negativt effekt.
"Mätare per framgångsområde"-rapport

Genom denna rapport får ni en tydlig bild av hur väl ni lyckats skapa önskvärda resultat. Mätarna är grupperade per framgångsområde. Längst till höger visas det sammanvägda värdet per framgångsområde och det totala resultatets värde för hela organisationen.
"Avancerade mätare per framgångsområde"-rapport

Här visas de olika indikatorernas resultatutfall som mätare där färgen under nålens visar indikatorns värdeskapande förmåga. En mätare med stort grönt fällt speglar att denna indikator kan tillföra ett stort positivt värde. Om fältet däremot till större delen är rött beror detta på att ett utfall inom detta fällt bidrar till en stark negativt effekt. Mätarna är grupperade per framgångsområde. Längst till höger visas det sammanvägda värdet per framgångsområde och det totala resultatets värde för hela organisationen


Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB