ProMES

IT-stöd ProMES Navigator

logoanim.gif

För att underlätta datainsamlingen och resultatredovisningen har vi utarbetat ett webbaserat IT-stöd "ProMES-Navigator" i samarbete med Datomatic (www.datomatic.se).

 Några av de organisationer som valt att använda ProMES-Navigator är:

 • Texas A&M University USA. Se länk
 • Die BAHN-BKK (tysk sjukförsäkrings org) Se länk
 • SACS Consulting Australien Se länk
 • Försvarets materielverk
 • Fortum
 • Rikspolisstyrelsen
 • Luftfarsverket
 • Kommun
 • Landsting
 • mfl.

ProMES-Navigator gör det möjligt för er att fortlöpande se hur ni lyckats förverkliga det som ni vill åstadkomma, utifrån enskilda delar till ett helhetsperspektiv.

Det kan gälla era:

 • ekonomiska resultat,
 • kunders upplevelser av det ni levererat,
 • medarbetarnas kompetensutveckling,
 • hälsa och arbetsmotivation mm.

D.v.s. allt det som bidrar till verksamhetens förmåga att skapa värden.

I våra verksamheter väljer vi att mäta och följa upp ett antal faktorer. Anledningen till detta är att dessa resultat anses ha betydande konsekvenser för verksamheten. Så det vi i realiteten är ute efter att få information om är de konsekvenser, så väl positiva som negativa, som rådande tillstånd inom dessa områden skapat. 

Genom ProMES-Navigator får ni inte bara löpande information om de aktuella resultatutfallen ni får också information om resultatens värdeskapande effekt. D.v.s. de konsekvenser så väl positiva som negativa som resultaten bidragit till.  

 • Alla organisationer vill att deras medarbetare skall prioritera rätt (investera tid och energi de arbetsinsatser som anses bidra till störst värde för organisationen).
 • Effektivitetskurvorna definierar genom tydliga ömsesidiga överenskommelser vilket värde som olika resultat/prestationer anses ge i relation till varandra beroende på aktuellt läge.

 D.V.S: Vika konsekvenser som olika och aktuella resultat/prestationer har för verksamheten.

Genom att alla får tillgång till denna information kan den begränsade mängden tid och energi som finns till förfogande, systematiskt investeras i den områden där de gör mest nytta (skapar stört värden). Ja det blir helt enkelt möjligt att arbeta smartare.

Ni får genom ProMES-Navigator tillgång till ett stort antal olika resultatrapporter som beskriver resultat- och värdeutvecklingen över tid. (se fliken resultatrapporter)

Ni får också information om den samlade värdeskapande förmågan inom era vickigaste framgångsområden, och det bästa av allt ett totalvärde på alla era resultatmått.

Ni får ett balanserat helhetsperspektiv på er förmåga att skapa värden.

OutlineReport500

För professor Robert D Pritchards sida om ProMES Navigator, besök sidan: Länk.

Med rätt information kan vi arbeta smartare.
Copyright © 2005 by ProMES International Sweden AB